Uniqa havarijné poistenie

Havarijné poistenie, na rozdiel od PZP, kryje škody vzniknuté na vašom aute. Uniqa havarijné poistenie v závislosti od zvoleného balíka kryje škody spôsobené haváriou, živelnou udalosťou, zrážkou so zverou, odcudzením, vandalizmom ako aj totálnu škodu a finančnú stratu. K základnému poisteniu si môžete prikúpiť aj poistenie skiel, batožiny, úrazu prepravovaných osôb a náhradné vozidlo. Súčasťou poistenia sú aj Uniqa asistenčné služby.

Uniqa havarijné poistenie Auto & pohoda sa uzatvára so spoluúčasťou na dobu neurčitú. Platí na geografickom území Európy a Turecka. Začiatok poistenia je uvedený v návrhu poistnej zmluvy a poistné je potrebné zaplatiť na účet poisťovne pred týmto termínom. Pri uzatváraní poistenia si môžete vybrať frekvenciu platenia, a to ročne, polročne alebo štvrťročne.

Havarijné poistenie

Uzatvorenie poistenia vyžaduje, aby ste absolvovali vstupnú obhliadku vozidla s vytvorením fotodokumentácie. Tú môžete uskutočniť aj svojpomocne pomocou mobilnej aplikácie poisťovne. Obhliadka s fotodokumentáciou musí byť schválená poisťovňou. Dovtedy má Uniqa havarijné poistenie spoluúčasť vo výške 90 %.

Pri uzatváraní poistenia Auto & pohoda si môžete vybrať z troch základných balíkov krytia. Základný balík (Mini) obsahuje poistenie totálnej škody, krádeže, vandalizmu, živelnej udalosti a stretu so zverou. V balíku Plus máte navyše poistenie havárie. Najvyšší balík poistenia (Extra) kryje aj finančnú stratu.

Uniqa havarijné poistenie vrátane pripoistení si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Online kalkulačka vám po zadaní základných parametrov vypočíta cenu poistenia a zobrazí porovnanie havarijného poistenia aj s ostatnými poisťovňami na jednom mieste. V prípade, ak máte v poisťovni Uniqa aj inú zmluvu, môžete získať dodatočnú zľavu vo výške 5 %.

Pripoistenia k Uniqa havarijnému poisteniu

Všetky tri balíky si môžete v prípade záujmu doplnkovo rozšíriť o pripoistenie batožiny, úrazu prepravovaných osôb, skla a náhradného vozidla. Ak máte záujem o poistenie škôd, ktoré svojím vozidlom spôsobíte niekomu inému, pozrite si aj Uniqa PZP.

Poistenie batožiny

Poistenie kryje poškodenie, zničenie alebo odcudzenie batožiny pri havárii alebo živelnej udalosti. Uniqa havarijné poistenie v rámci pripoistenia batožiny kryje aj zranenie psa alebo mačky prepravované v kabíne vozidla pri havárii.

Uzatvára sa na poistnú sumu 1 000 eur bez spoluúčasti. Platí na geografickom území Európy a Turecka a vzťahuje sa na hnuteľné veci vodiča alebo prepravovaných osôb vo vozidle, strešnom boxe alebo nosiči. Krádežou nie sú poistené veci, ktoré boli zvonku viditeľné.

Poistenie takisto nekryje peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny, osobné doklady, letenky, písomnosti, drahé kovy a kamene a predmety z nich vyrobené, drahokamy, polodrahokamy, šperky, perly, starožitnosti, umelecké diela, zbierky, predmety zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, veci zberateľského záujmu, plány, dokumentácie a podobne.

Poistenie úrazu prepravovaných osôb

Uniqa havarijné poistenie si môžete rozšíriť aj o úrazové pripoistenie. Na výber máte buď poistenie vodiča alebo celej posádky vozidla. Poistenie kryje následky úrazu, ktoré nastali počas prevádzky vozidla, t. j. pri nastupovaní alebo vystupovaní, pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne pred jazdou, počas samotnej jazdy alebo pri odstraňovaní bežných porúch, ktoré nastali počas jazdy.

Poistná suma je 40 000 eur pre prípad trvalých následkov úrazu aj smrti v dôsledku úrazu. Trvalé následky úrazu sa posudzujú podľa stupňa poškodenia na základe oceňovacích tabuliek poisťovne. Uniqa havarijné poistenie s poistením úrazu sa uzatvára bez spoluúčasti a platí na geografickom území Európy a Turecka.

Poistenie skla

Poistenie skla sa uzatvára pre prípad náhodného poškodenia alebo zničenia obvodových sklenených výplní vozidla. Platí na geografickom území Európy a Turecka. Pre autá je poistná suma cena opravy resp. výmeny skla. Poistenie je so spoluúčasťou vo výške 40 eur, pri oprave v zmluvnom servise poisťovne sa spoluúčasť neplatí.

Uniqa havarijné poistenie s poistením skla nekryje škody na veciach so sklom spojených (napr. diaľničné známky, spätné zrkadlá, ochranné fólie, clony, svetlomety, senzory, čidlá a podobne) ako aj následné škody spôsobené poškodeným sklom (škrabance na laku, čalúnenie, výbava vozidla a podobne).

Poistenie náhradného vozidla

V prípade poškodenia alebo totálnej škody vám môže prísť vhod aj pripoistenie náhradného vozidla. Uniqa havarijné poistenie s týmto pripoistením kryje účelne vynaložené náklady na prenájom náhradného vozidla.

Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa bez spoluúčasti na poistnú sumu 800 eur. Nevzťahuje sa na náklady za najazdené kilometre, pohonné hmoty a iné prevádzkové látky a náplne, umývanie a čistenie, opravu a údržbu, diaľničné známky a mýto, pristavenie a odvoz vozidla alebo expresné príplatky.