Wüstenrot PZP

Wüstenrot PZP si viete uzatvoriť online s limitom až do výšky 8 mil. eur. Súčasťou vášho poistenia môže byť aj pripoistenie úrazu posádky, živelnej udalosti, zrážky so zverou, skiel a právnej ochrany.

Limit krytia

Môžete si vybrať z dvoch limitov krytia – 6,45 mil. eur za škody na zdraví / 1,3 mil. eur za škody na majetku alebo 8 mil. eur za všetky škody.

Amortizácia

Wüstenrot PZP je bez amortizácie, teda v prípade škody sú náklady na opravu vozidla hradené v plnej výške.

Asistenčné služby

Súčasťou Wüstenrot PZP sú asistenčné služby pre vodiča aj spolucestujúce osoby a technická asistencia v prípade nehody, poruchy alebo krádeže.

Pripoistenia k Wüstenrot PZP

Úraz

K Wüstenrot PZP si môžete prikúpiť aj pripoistenie úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb. Za 24 eur ročne bude posádka auta krytá do výšky 35 000 eur pre prípad trvalých následkov a smrti. Poistenie je bez spoluúčasti a platí na geografickom území Európy.

Živel

Ak sa obávate poškodenia alebo zničenia vášho auta živelnou udalosťou, môžete si k vášmu Wüstenrot PZP za 19 eur ročne prikúpiť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti. Poistenie je platné na území SR. Škody si môžete poistiť na sumu 4 000 eur, spoluúčasť je 5 %, minimálne 100 eur.

Sklo

Poistenie sa v rámci Wüstenrot PZP týka celého zasklenia vozidla, nielen čelného skla. Poistenie kryje náklady na opravu alebo výmenu skla v prípade jeho poškodenia alebo zničenia a je platné na území Európy. Sklo si môžete poistiť na 300 – 1 000 eur už od 33 eur na rok pri spoluúčasti 10 %.

Zver

Súčasťou vášho Wüstenrot PZP môže byť za 58 eur ročne aj pripoistenie stretu so zverou. Uzatvára sa pre prípad poškodenia aj zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zverou. Územná platnosť poistenia je SR a uzatvára sa na poistnú sumu 4 000 eur pri spoluúčasti 10 %, minimálne však 150 eur.

Právna ochrana

Poistenie sa uzatvára kvôli ochrane oprávnených právnych záujmov posádky vozidla. V rámci Wüstenrot PZP sa uzatvára na poistnú sumu 35 000 eur pri ročnom poistnom 36 eur. Poistenie je bez spoluúčasti.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o PZP. Aký je rozsah poistenia, jeho platnosť, kedy zaniká alebo ako podať výpoveď. Ak si chcete uzatvoriť komplexné poistenie vášho auta, pozrite si aj Wüstenrot havarijné poistenie.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy