Wüstenrot havarijné poistenie

Wüstenrot havarijné poistenie kryje škody na vašom aute následkom havárie, živelnej udalosti alebo odcudzenia. Pripoistiť si môžete úraz a právnu ochranu. Súčasťou poistenia sú aj Wüstenrot asistenčné služby.

Základné informácie

Wüstenrot havarijné poistenie si môžete uzatvoriť na dobu neurčitú pre vozidlá nie staršie ako 10 rokov. Platí na geografickom území Európy. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené nárazom na prekážku, stretom s iným účastníkom cestnej premávky, živelnou udalosťou, vandalizmom, zverou a hlodavcami, pádom alebo nárazom iných predmetov, výbuchom. Súčasťou poistenia je aj poškodenie čelného skla a odcudzenie celého alebo časti vozidla.

Havarijné poistenie Wüstenrot sa uzatvára so spoluúčasťou, za iné zmluvy v poisťovni môžete získať zľavu. Poistenie vyžaduje vstupnú obhliadku s fotodokumentáciou, to sa nevzťahuje na nové autá kupované priamo od predajcu.

Pripoistenia

Wüstenrot havarijné poistenie si môžete rozšíriť o pripoistenie úrazu všetkých prepravovaných osôb počas prevádzky vozidla. Uzatvára sa pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti následkom úrazu na poistnú sumu 35 000 eur pre autá a 10 000 eur pre motocykel a štvorkolku. Poistenie je bez spoluúčasti a ročné poistné je 24 eur.

Poistenie právnej ochrany zabezpečuje ochranu oprávnených záujmov poistenej osoby. Poskytuje telefonickú službu právnych informácií, poradenskú službu pri prevencii vzniku sporu alebo vyriešenie poistnej udalosti mimosúdnou dohodou a právnu asistenčnú službu pre vyriešenie poistnej udalosti v súdnom, mimosúdnom a exekučnom konaní. Uzatvára sa na poistnú sumu 35 000 eur bez spoluúčasti, ročné poistné je 36 eur.

Viac informácií

Na našej stránke si môžete pozrieť aj bližšie informácie o havarijnom poistení, ako si vybrať havarijné poistenie, jeho platnosť, čo kryje alebo naopak, čo havarijným poistením kryté nie je. Poisťovňa okrem havarijného poistenia ponúka pre vaše auto aj Wüstenrot PZP.

Chceš sa stať sprostredkovateľom?

Hľadáš slobodu v podnikaní?
U nás si môžeš založiť vlastnú firmu s vlastnou značkou!
S našou podporou dosiahneš to, čo si si predsavzal.

Staň sa šéfom
vo vlastnej firme
Výplata 4x
do mesiaca
Vzdelávanie
& kurzy