máj 31, 2018

Recept na vybudovanie finančnej rezervy

Dôvodov na vyčerpanie úspor je neúrekom. Aby bolo čo, z čoho a ideálne čo najdlhšie, treba najprv začať budovať. Vraví sa, že najlepšie je začať v deň výplaty.

Vtedy ešte peniaze na účte sú, čo sa o dni pred výplatou povedať nie vždy dá. Pozitívnou správou je, že podľa prieskumov väčšina Slovákov sporí. Dôležitosť finančnej rezervy netreba zdôrazňovať. Bezohľadu na to, či ide o potrebu financovať návštevu lekára, náhlu opravu auta, dovolenku, alebo zabezpečenie sa na dôchodok, na vytvorenie akejkoľvek výšky treba začať sporiť.

Ingrediencie:
– účet v banke
– pravidelný príjem
– výdavky nižšie ako príjem (Ak takéto výdavky nemáte k  dispozícii, skúste si ich vytvoriť sledovaním cesty každého eura a hľadaním rezerv či alternatív.)
– investičný dotazník

Podľa chuti:
– sporiaci účet
– stavebné sporenie
– podielový fond
– doplnkový dôchodkový fond
– cenné papiere

Odhadovaný čas úpravy:
v závislosti od ingrediencií sa pohybuje od 1 mesiaca po 40 rokov (individuálne aj viac).

Príprava základu
Základom sporenia je vlastniť bežný účet, keďže do produktov pravidelného sporenia sa peniaze nevkladajú v  hotovosti. Obstaranie účtu v  banke nemusí byť časovo ani finančne náročné. Nie je totiž podmienené osobnou návštevou ani platením poplatkov. Všetko závisí od banky, ktorú si klient zvolí.

Aby sporenie s vami nevypieklo
Otestujte sa najprv na bežnom či sporiacom účte. Až potom si kúpte produkt s viazanosťou, resp. poplatkami za predčasné zrušenie.

Výšku prvého sporenia nastavte odhadom. Môže vyplývať aj z  cieľa sporenia (potrebná suma podelená trvaním sporenia). Prvý mesiac je testovací. Sledujte, ako odloženie peňazí ovplyvní bežný život. Kto zanedbá prípravu, môže byť nútený počas sporenia siahnuť na vytvorené úspory. A to nemusí byť zadarmo. Niektorí ľudia minú celý svoj mesačný príjem bez ohľadu na jeho výšku a práve preto nie sú schopní tvoriť rezervy. Ak patríte medzi nich, vyberte si banku, ktorá umožňuje sporiť si cez zvýšenie platieb (či už kartou, alebo prevodnými príkazmi). Rozdiel bude prevedený na sporiaci účet. Výšku možného príspevku si stanoví každý podľa seba (napr. zaokrúhlenie platby alebo zvýšenie o zvolené percento). V takomto prípade sa síce opäť minie celý príjem, avšak na konci mesiaca bude z neho vytvorený aj základ finančnej rezervy, ktorý sa následne presunie do sporiaceho produktu.

Ak je základ hotový
Ak sa podarí prežiť prvý mesiac po vyčlenení časti príjmu bez zmeny v  životnom štandarde, je čas na vytvorenie trvalého príkazu. Inak je potrebné znížiť výšku odkladaných peňazí. Na zodpovedanie otázky, kam nasmerovať trvalý príkaz, poslúži investičný dotazník. Ten pomôže určiť, aké sporiace produkty prichádzajú, resp. neprichádzajú do úvahy. Ide o otázky týkajúce sa napríklad dôvodu sporenia, jeho trvania a aj reakcií na pokles úspor. Vklady v  bankách sú vhodné na kumulovanie peňazí, ktoré sa majú minúť počas roka – darčeky, dovolenka alebo poistenia. Platí, že čo tam človek vložil, to tam aj má.
Na dlhodobé sporenie sú vhodné produkty s potenciálom výnosu prekračujúcim výšku inflácie. Zjednodušene povedané, patrí sem všetko okrem bankových vkladov. Tu je už dôležitý aj postoj sporiteľa k investičnému riziku: je ochotný pristúpiť na to, že niekedy bude výška úspor nižšia, než tam vložil?

Ako zbohatnúť sporením
Všetky rady na zbohatnutie sa dajú zhrnúť do jednej: niečo si odoprite a peniaze vložte do sporenia. Rady však zamlčujú, že sporením sa výrazne zbohatnúť nedá. Chráni však peniaze pred ich majiteľom. Sporením sa odkladá útrata peňazí na obdobie, keď príjem môže byť nižší a miesto dnešných zbytočností sa v budúcnosti kúpia dôležité veci. Extrémne zbohatnúť sa nedá ani zloženým úročením úspor. To síce rokmi násobí pôvodné vklady, no tieto peniaze sú zároveň znehodnocované infláciou. Zhodnotenie má za úlohu kompenzovať straty spôsobené infláciou.

Pavel Škriniar
Produktový špecialista na investície a penzie

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.