Novinky

Nižšie úroky od ECB a nové podmienky v štátnej pomoci
18. 06. 2024

Nižšie úroky od ECB a nové podmienky v štátnej pomoci

Čo tieto zmeny spôsobia?

Jún na hypotekárnom trhu priniesol hneď dve zmeny. ECB po dlhšom čase znížila základnú úrokovú sadzbu na hodnotu 4,25 % a nové podmienky priniesla aj novela zákona o štátnej pomoci. O aké zmeny ide, komu sa oplatí požiadať o pomoc a pre koho bude vhodnejšie refinancovanie svojej hypotéky, to sa dozviete v našom najnovšom blogu.

V súvislosti so štátnou pomocou pre klientov, ktorým vzrástla úroková sadzba po refixácii ich úrokových sadzieb, vstúpili začiatkom roka do platnosti dva zákony. S týmito zákonmi sa spájala štátna pomoc, ktorá však nebola úplne presná a dotkla sa len malej časti klientov. Štát preto od 1.6.2024 prišiel so zmenou, týkajúcou sa doplnenia účelu refinancovanie, ktoré v pôvodnom zákone chýbalo.

Môže pritom ísť o refinancovanie v kombinácii s účelmi nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, alebo samostanté refinancovanie existujúcich úverov, pričom aspoň jedným refinancovaným úverom musí byť úver na bývanie poskytnutý za účelom nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia.

Zmena sa pritom týka len tých refinančných úverov na bývanie, pri ktorých je úverová zmluva podpísaná v období od 1.1.2023 do 31.5.2024. Zároveň, refinancované úvery museli mať podpísanú úverovú zmluvu do 31.12.2023.

Zo zákona sú aj naďalej vylúčené bezúčelové hypotéky, tzv. americká hypotéka, refinancovanie výlučne spotrebiteľských úverov a úvery stavebných sporiteľní.

Rozširuje sa zoznam účelov úveru na bývanie
  • nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia kombinované s refinancovaním
  • refinancovanie, kde aspoň jeden refinancovaný úver bol úverom na bývanie
Refinančný úver s účinnosťou od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2024
Refinancovaný úver zmluva uzavretá do 31. 12. 2023
Aj naďalej ostávajú v platnosti podmienky výšky príjmu, počtu zmlúv a typu nehnuteľnosti
Výška príspevku 75% nárastu splátky úveru na bývanie, maximálne však 150 € mesačne, resp. 1 800 € ročne
Uplatnenie nároku možné aj spätne za obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024, avšak najneskôr do 31. 7. 2024

Zachované zároveň zostávajú podmienky príjmu a typu nehnuteľnosti. Klient, ktorý chce požiadať o štátnu podporu, nesmie mať hrubý príjem vyšší ako je 1,6 násobok mzdy v hospodárstve. V prípade typu nehnuteľnosti, musí ísť o tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, v ktorej klient aj trvalo býva a nemôže ju prenajímať.

Treba podotknúť aj fakt, že klient má nárok na štátnu pomoc iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie. V prípade, ak vystupuje ako spolužiadateľ na inom úvere na bývanie, kde sa čerpá štátna pomoc, tak na vlastnom úvere už nárok na štátnu pomoc nemá.

Výška pomoci tak isto zostáva rovnaká, a to 75 % nárastu mesačnej splátky klienta na jeho úvere na bývanie, maximálne však 150 € mesačne, resp. 1800 eur ročne.

Nárok na priznanie štátneho príspevku na zvýšenú splátku úveru posudzuje príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nie samotné banky. Potrebné informácie je možné nájsť tu na ich stránke.

V prípade klientov, ktorí pred účinnosťou novely nemohli pomoc využiť, po prijatí zmien súvisiacich s refinancovanými úvermi tak už urobiť môžu, no musia tak urobiť do 30.7.2024. Po tomto termíne už nebude možné štátnu podporu od 1.1.2024 spätne vyplatiť. Vyplácaná bude klientom až pomoc s dátumom odo dňa, kedy o ňu bude požiadané.