január 12, 2018

Hypotéka vyžaduje poistenie

JEDNO TREBA, DRUHÉ SA ODPORÚČA Povinnosť splácať dlh desiatky rokov povzbudzuje úvahy na zabezpečenie sa. Či už ide o zabezpečenie dostatočného objemu prostriedkov na splácanie alebo o splnenie podmienky banky. S hypotékou súvisí poistenie nehnuteľnosti, ale aj poistenie schopnosti splácať úver, životné poistenie či poistenie domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti

Banka má nehnuteľnosť ako zálohu, aby sa v prípade klientovej neschopnosti splácať úver dostala späť k svojim peniazom. Zjednodušene povedané: pri nesplácaní hypotéky banka nehnuteľnosť predá, zo získaných prostriedkov umorí dlh a zvyšok bude patriť klientovi. Lenže ak by nehnuteľnosť bola poškodená, cena nehnuteľnosti klesne. Banka by sa v takom prípade nedostala k svojim peniazom. Preto požaduje, aby bola nehnuteľnosť poistená. Rizikami sú škody spôsobené živelnými udalosťami ale aj vyvolané činnosťou človeka.
Poistná suma je v prvom rade vyplácaná banke (je vinkulovaná v prospech banky). Neznamená to však, že klient ostane bývať v poškodenej nehnuteľnosti. Banka poskytne poistné plnenie na opravu nehnuteľnosti, čím sa jej hodnota vráti na pôvodnú úroveň. Preto je potrebné, aby nehnuteľnosť nebola podpoistená – v takom prípade by prostriedky z poistenia nestačili na uvedenie do pôvodného stavu.

Tip: Poistenie nehnuteľnosti sa dá uzavrieť priamo v banke a niekedy má vďaka tomu klient nižší úrok na hypotéke. Ceny poistenia sa v závislosti od rozsahu krytia poistných rizík pohybujú do 0,11 % z ceny nehnuteľnosti.

Životné poistenie

Uzavrieť životné poistenie nie je podmienkou poskytnutia hypotéky, no mnohí dlžníci sa preň rozhodnú práve pri tejto príležitosti. Ide im o zmiernenie finančných ťažkostí vyplývajúcich z nižšieho rodinného príjmu.
Poistná suma sa môže odvíjať napríklad od výšky hypotéky alebo od určitého času potrebného na zabezpečenie schopnosti rodiny splácať dlh. Alfou a omegou takejto zmluvy by mali byť okrem krytia smrti aj pripoistenia pre prípad invalidity a práceneschopnosti. Kvalitu poistenia tiež zvýšia pripoistenia ako kritické ochorenia alebo trvalé následky úrazov. Tí, ktorí si chcú uzavrieť poistenie výlučne z dôvodu čerpania hypotéky, by si mali uvedomiť, že výška hypotéky v čase klesá, pričom poistná suma môže ostať v nezmenenej výške a teda i v cene.

Tip: Pri uzatváraní zmluvy životného poistenia ako súčasť alebo doplnok k úverovej zmluve odporúčam vyhľadať pomoc nezávislého sprostredkovateľa, nakoľko sa pri týchto produktoch často nezhoduje pomer cena/kvalita a teda vo veľa prípadoch je efektívnejšie riešiť túto zmluvu individuálne  – mimo banky. Atraktívna zľava z úrokovej sadzby nemusí byť vždy “ pod lupou“ odborníka až taká atraktívna. Dôležitou náležitosťou pri uzatváraní takejto zmluvy je riadne vyplnenie zdravotného dotazníka.

Prípad straty zamestnania

Poistenie schopnosti splácať hypotéku sa týka aj straty zamestnania. Vďaka nemu dá získať nižšia úroková sadzba, mesačná splátka však nižšia byť nemusí. Poistenie úver predraží.

Tip: Opäť je potrebné porozumieť podmienkam. Napríklad poisťovňa bude dlh namiesto klienta splácať iba obmedzený čas (nesplatí celú hypotéku) a splácať nezačne okamžite. Býva obmedzená aj maximálna výška poistného plnenia. Taktiež sú jasne vymedzené okolnosti, pri ktorých k plneniu (ne)príde – skrátka nie každá strata zamestnania je dôvodom na poistné plnenie. Cena je do 5 % z výšky úveru (resp. do 5 % mesačne z výšky mesačnej splátky)

Poistenie domácnosti

Nie je podmienkou a jeho uzavretie ani nezvýhodňuje dlžníka. Avšak v rámci komplexného poistenia umožňuje získať výhodnejšiu cenu. Poisťuje sa vybavenie domu/bytu. Od podlahy, cez nábytok a elektroniku až po strop. Cena sa líši podľa rozsahu poistenia a pohybuje sa okolo úrovne 0,2 % z poistnej sumy.

Pozri si všetky výhody zblízka

Radi ti ukážeme všetky poskytované služby
alebo porovnáme výšku tvojich provízií.